Betaalwijze

U kunt als klant op drie manieren betalen:

  1. Ideal (via het betaalproces wordt u dit aangeboden)
  2. Vooruitbetalen (via het betaalproces wordt u dit aangeboden)
  3. Contant betalen (via optie afhalen winkel)

 

Uit de Algemene voorwaarden Artikel 13 - Betaling

1.       Voor zover niet anders is overeengekomen, dienen de door de consument verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 7 werkdagen na het ingaan van de bedenktermijn als bedoeld in artikel 6 lid 1. In geval van een overeenkomst tot het verlenen van een dienst, vangt deze termijn aan nadat de consument de bevestiging van de overeenkomst heeft ontvangen. Vermeld altijd het ordenummer bij uw betaling (uitgezonderd een ideaal betaling). De order wordt verzonden zodra de volledige betaling is bijgeschreven op de rekening van Scrapbookzolder. Afhalen van de bestelling is ook mogelijk. Wel dient hier per mail of telefonisch een afspraak voor gemaakt te worden.

2.       De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden.

3.       In geval van wanbetaling van de consument heeft de ondernemer behoudens wettelijke beperkingen, het recht om de vooraf aan de consument kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen.